Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem niniejszego serwisu internetowego (dalej jako „Serwis”) i administratorem danych osobowych jest DMH Sp. z o.o. z siedzibą w 05-092 Łomianki, ul. Klonowy Park 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479510, REGON 146904240, NIP 1182097186 (dalej jako „Spółka”).
 2. Serwis ma na celu przekazanie jego użytkownikom informacji na temat produktów i usług Spółki, w tym reklamę i promocję tych produktów i usług oraz umożliwienie użytkownikom kontaktu z przedstawicielami Spółki przy wykorzystaniu dostępnego na stronie formularza kontaktowego.
 3. Spółka dąży do zapewnienia ochrony i poszanowania prywatności użytkowników Serwisu („Użytkownicy”). Niniejsza Polityka Prywatności określa zakres informacji, które Spółka może pozyskać podczas korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz jak dane te mogą zostać następnie wykorzystane.

Dane osobowe

 1. Spółka gromadzi dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail) poprzez formularz kontaktowy umieszczony w Serwisie.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli Spółka jest ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Spółki jest możliwy drogą pocztową na adres Spółki.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Spółkę do retencji danych.
 6. Spółka ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Spółka nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 9. Spółka ma wdrożoną pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz ma wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Spółkę.

Pliki cookies

 1. Podczas korzystania z Serwisu Spółka w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniach końcowych Użytkowników pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka.
 4. W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu lub umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  • „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są przez Spółkę wyłącznie w celu obsługi Serwisu, w tym aby:
  • rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić zawartość Serwisu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • dostarczać Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, a także
  • tworzyć anonimowe statystyki Serwisu.
 6. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych o Użytkownikach Serwisu.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (tj. przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących tych plików. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies przez przeglądarkę internetową bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (tj. przeglądarki internetowej).
 8. Wyłączenie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności w zakresie tych części, do których dostęp wymaga logowania.

Informacje zawarte w logach dostępowych

 1. Spółka zbiera informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników, w tym ich adresy IP, na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów Serwisu, jak również w celach statystycznych.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku pytań Użytkowników dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt na adres siedziby Spółki.
 2. Spółka jest odpowiedzialna wyłącznie za zawartość Serwisu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron osób trzecich, w tym partnerów handlowych, reklamodawców, z którymi Serwis połączony jest linkami.